Tolken is het mondeling vertalen van gesproken tekst. Al naar gelang de opdracht en de situatie zijn er 2 verschillende manieren van tolken: simultaan tolken en consecutief tolken.

Simultaan (gelijktijdig): de tolk vertaalt terwijl de spreker aan het woord is. Hiervoor moet de tolk snel, alert en creatief zijn. Op congressen en in het Europese parlement gebeurt dit vanuit speciaal uitgeruste cabines met 2 tolken die elkaar afwisselen. Ook tijdens rechtszittingen wordt vaak simultaan getolkt op zachte toon het zogenaamde fluistertolken.

Consecutief (achtereenvolgens): de naam zegt het eigenlijk al, de tolk luistert eerst naar wat er gezegd wordt en vertaalt dit vervolgens per zin (of enkele zinnen). Al naar gelang de stukken tekst van de spreker langer zijn, kan de tolk aantekeningen maken. Deze vorm van tolken wordt toegepast bij commissievergaderingen, presentaties, gehoren/verhoren voor politie & justitie en bij onderhandelingen.

Meer informatie over wanneer u een beëdigd tolk moet inzetten vindt u onder Beëdigd.


Voorbereiding 
Het spreekt voor zich dat de tolk zich beter kan voorbreiden als hij of zij van tevoren zoveel mogelijk informatie heeft over het onderwerp van het gesprek. Zeker wanneer het gaat over zakelijke onderhandelingen, contractbesprekingen en presentaties. Voor het tolken bij het passeren van notariële aktes, dient bijvoorbeeld een conceptakte beschikbaar te zijn enkele dagen voor het verlijden. 

Geheimhoudingsplicht
Tot slot is het goed om te weten dat de tolk zwijgplicht heeft en de informatie die u opstuurt valt ook onze deze zwijgplicht. U hoeft dus niet bang te zijn dat  vertrouwelijke gegevens in handen komen van derden.


JP Translations biedt de volgende tolkdiensten:

• Gesprekstolk (consecutief)
• Cabinetolk (simultaan)
• Fluistertolk (simultaan)
• Gerechtstolk (simultaan en/of consecutief)
• Tolken bij notarissen (consecutief en/of simultaan)
  

Interesse in een van onze tolkdiensten? Ga naar offerte en wij maken een offerte op maat voor u op.